Bạn còn 0 lượt bình chọn.

5.000 sao

Chiến Mã Minh Giới (7 ngày)
Tàng Bảo Đồ Cao x5
Đá Đúc x50
Nhu Tình x20
Đại Ngân Phiếu x10

10.000 sao

Tàng Bảo Đồ Hiếm x3
Đá Luyện Sao x20
Đá Đúc x60
Phong Thần Lệnh x2

20.000 sao

Thời Trang Tuyết Ảnh (3 ngày)
Mảnh Trang Bị Đỏ x10
Thẻ Khiêu Chiến x5
Đá Đúc x150
Phong Thần Lệnh x5

qrCode